A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

KABALJEVSKI, Dmitrij Borisovič
KABALJEVSKI, Dmitrij Borisovič, sovj. skladatelj (Petrograd, danas Lenjingrad, 30. XII 1904). Jedan ...

KABILJO, Alfi
KABILJO, Alfi, skladatelj (Zagreb, 22. XII 1935). Završio arhitekturu u Zagrebu, gdje se školovao i ...

KABOS, Gyula
KABOS, Gyula, madž. filmski i kazališni glumac (Budimpešta, 1887 — New York, 1941). Nakon trg. škole ...

KACHYŇA, Karel
KACHYŇA, Karel, čehosl. redatelj (Vyskov, 1. V. 1924). Studirao na visokoj film. školi FAMU u Pragu. ...

KACJAN, Olga
KACJAN, Olga, film., kaz. i tv-glumica (Zemun, 30. III 1952). Diplomirala glumu na Akademiji za gledališče, ...

KAČER, Jan
KAČER, Jan, čehosl. filmski i kazališni glumac i redatelj (1936). Diplomirao režiju na visokoj film. ...

KAČIČ, Mila
KAČIČ, Mila, kaz., film. i tv-glumica te pjesnikinja (Sneberje pri Ljubljani, 5. X 1912). Polazila muzičku ...

KADAR
KADAR. 1. Izlagački dio filma, u kojem se s pretežno kontinuirane → točke gledišta prati pretežno kontinuiran ...

KADÁR, Jan
KADÁR, Jan, čehosl. redatelj i scenarist (Budimpešta, 1. IV 1918 — Los Angeles, 1. VI 1979). Napušta ...

KADAR-SCENA
KADAR-SCENA, → scena, tj. cjelovito, prostorno-vremenski kontinuirano zbivanje što se pretežno odvija ...

slovo k: pronađenih odgovora: 351; vrijeme izvršavanja upita: 34 ms