Tiskano izdanje Filmske enciklopedije, glavnog urednika prof. dr. Ante Peterlića, Leksikografski zavod Miroslav Krleža objavio je u 2 sveska od 1986. do 1990. godine. Filmska enciklopedija bila je prvo izdanje te vrste u nas, a sveobuhvatnošću jedno od tek nekoliko sličnih u svijetu. Nastavljajući trend digitaliziranja arhivskih izdanja, Leksikografski zavod predstavlja i Filmsku enciklopediju u digitalnom obliku.

Filmska enciklopedija složenu temu o novoj velikoj umjetnosti prikazuje obuhvatno i pristupačno te daje mnoštvo obavijesti o filmskom stvaralaštvu i bitnim aspektima kinematografije. U nizu su članaka obrađeni filmska tehnika i tehnologija, filmska proizvodnja, distribucija i prikazivaštvo, psihofiziološke osnove filma, filmski festivali, nagrade, škole, organizacije i časopisi, odnos filma i drugih umjetnosti te filmologije i srodnih znanstvenih disciplina. Uz igrani su film predočeni i drugi rodovi – animirani, dokumentarni i eksperimentalni film. Iscrpno je prikazana teorija filma, njezini temeljni pojmovi te važnije teoretičarske i kritičarske škole. Znatnim su dijelom zastupljeni biografski članci – o redateljima, glumcima, snimateljima, skladateljima, scenaristima, producentima, pionirima filmske tehnike i teoretičarima filma, a povijest filma izložena je u člancima o stilskim formacijama i smjerovima te u pregledima nacionalnih kinematografija.

Filmska enciklopedija – impresum I. sveska

Filmska enciklopedija – suradnici u I knjizi.pdf

Filmska enciklopedija – predgovor I sveska

Filmska enciklopedija – kratice i simboli

Filmska enciklopedija – impresum II. sveska

Filmska enciklopedija – suradnici u II knjizi.pdf

Dopušteno je korištenje ili citiranje pojedinih članaka u dijelovima ili u cjelini uz naznaku izvora. Ostala autorska prava zadržava Leksikografski zavod Miroslav Krleža.