ZVUK NA FILMU

traži dalje ...

ZVUK NA FILMU, uz vizualno osnovni element film. izraza. Pod zvukom na filmu razumijeva se sveukupnost zv. senzacije, snimljene i zapisane na film. vrpci, koja se s vizualnom senzacijom prezentira gledaocu. Čini je skup odabranih zvukova određenih akustičkih svojstava tehnički i kreativno oblikovanih u skladu s film. slikom, pa se u tom smislu naziva i → ton (na filmu).

U praktičnoj, funkcionalnoj podjeli, osnovne vrste izražajnih elemenata filmske zv. senzacije su: → govor, → glazba i → šum. Svaki od ovih zvukova na filmu često ima osebujnu izražajnost, i tada se naziva → zvučni efekt. Z. u svojstvu zv. signala može biti → ton i šum. Suvremena sredstva omogućavaju da se zvuk na filmu može oblikovati promjenom svih njegovih akustičkih svojstava.

Fizikalna svojstva zvuka su: jačina, koja odgovara veličini promjene atmosferskog tlaka odn. amplitudi titranja; mjerne jedinice su pascal (Pa) (1 PA = 94 dB = 10 ubar) i decibel (dB) kao mjerna jedinica razine jačine zvuka; visina odgovara broju titraja zv. vala u sekundi, tj. frekvenciji; mjerna jedinica je hertz (Hz) i označava 1 titraj u sekundi; mijenja se promjenom brzine kretanja fonograma u reprodukciji; trajanje je period od početka do kraja zv. senzacije; mjerna jedinica je sekunda; boja zvuka odgovara spektru, koji predstavlja skup svih pojedinačnih titraja s njihovim frekvencijama i intenzitetima sadržanim u nekom zvuku, ovisno o vremenu; stereofonska svojstva predstavljaju značajke zvuka u zv. prostoru, kao što su: veličina i oblik zv. prostora, usmjerenost zvuka u prostoru, ječnost koja izražava prisustvo reflektirajućih komponenata zv. vala u prostoru i sl. Sva su ova svojstva zvuka promjenljiva glasom, glazbalom ili prikladnim mehanoakustičkim i elektroakustičkim sredstvima, te mjerljiva instrumentima.

Psihoakustička svojstva zvuka predstavljaju subjektivan osjet fizikalnih svojstava zvuka, a to su: slušna jačina zvuka kao subjektivna razina jačine zvuka ovisna o frekvenciji; mjerna jedinica je fon; glasnoća kao subjektivan odnos razina jačine zvuka; mjerna jedinica je son; subjektivna visina zvuka; mjerna jedinica je mel. Subjektivno trajanje zvuka kao psihoakustička percepcija vremena, a ogleda se u subjektivnoj procjeni trajanja vremenskog perioda; subjektivna boja zvuka predstavlja psihoakustičku percepciju spektra; psihostereofonska svojstva predstavljaju psihoakustičku percepciju zv. prostora. Psihoakustička svojstva zvuka su mjerljiva teh. i elektroakustičkim sredstvima, te instrumentima kalibriranim u prosječnim vrijednostima statistički dobivenih rezultata ispitivanja sluha populacije.

Estetska svojstva zvuka predstavljaju dojam koji ostavlja zvuk po svom karakteru na slušaoca, pa zvuk — u tom smislu — može biti: ugodan, iritirajući, dobar, loš, mekan, suh, pun, oštar, blag, bogat, istančan itd. Njih mogu, također, imati: glasnoća, visina, boja, ječnost i dr. Estetska svojstva zvuka su predmet subjektivne procjene, gdje će izjednačene kriterije imati slušaoci sl. kulture i obrazovanja.

Z. prolazi kroz 5 karakterističnih faza stvaranja koje, svaka na svoj specifičan način, utječu na njegovu kvalitetu:

a) Koncepcija zvučne senzacije na filmu, kao idejno rješenje zvukovnog izraza usklađenog s film. vizualnim izrazom; postavlja se i određuje → tonskriptom.

b) Snimanje predstavlja prikupljanje, stvaranje i zapisivanje svih potrebnih zvukova za određeni zv. film; može biti sinkrono sa snimanjem film. slike.

c) Obradba zvučnog signala ili tonska obradba predstavlja oblikovanje zv. signala i usklađivanje zvukovnog izraza s vizualnim: → miješanje zvuka, → montaža i → sinkronizacija.

d) Zapisivanje zvučnog signala, zajedno s film. slikom na istu vrpcu: → fonografija na filmu (→ fonogram).

e) Reprodukcija zvuka, zajedno s film. slikom, uključujući akustičke uvjete prostora kinoprojekcije i utjecaj zvuka na gledatelja filma: → ozvučne konstrukcije i → reverberacija.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

ZVUK NA FILMU. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.6.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/zvuk-na-filmu>.