MIJEŠANJE ZVUKA

traži dalje ...

MIJEŠANJE ZVUKA, također miks(anje), faza u snimanju zvuka (tj. u njegovoj obradbi), kreativan teh. postupak spajanja više zvukova u jedan jedinstveni određene psihoakustičke, estetske i teh. kvalitete (→ zvuk na filmu). Postupak miješanja obavlja se u posebnoj akustički prikladnoj prostoriji poznatoj kao → ton-režija, uz pomoć → tonmikspulta. Sastoji se od usklađivanja glasnoće, dinamike, boje (timbra), karaktera, trajanja i stereofonskih svojstava pojedinih zvukova, odn. postizanja određenog balansa.

Balanstonbalans«) je općeniti naziv za međusobni odnos pojedinih zvukova odn. njihovih svojstava: govorni balans (odnos govora i glazbe kao muz. kulise, govora i zv. efekta, govora i zvuk/ov/a okoline, i dr.); muzički balans (odnos glasnoće solista i pratnje, gudačkih i duhačkih instrumenata, i dr.); akustički balans (odnos direktno pristiglih i reflektiranih zvukova, ječnost); mikrofonski balans (odnos mikrofonskih signala u višekanalnom snimanju); stereofonski balans, kao i dr.

Osnovni teh. zahtjevi koji su potrebni za miješanje zvuka jesu: a) postizanje željene dinamike zv. signala (odnos jačine glasnih i tihih zvukova); b) ugađanje optimalne jačine signala u slučajevima pojave njegovih maksimalnih vrijednosti (→ modulometar). Suviše jak signal uzrokuje izobličenja zvuka, a preslab unošenje neželjenih šumova.

U procesu stvaranja filma M. se pojavljuje u fazi snimanja kao miješanje zv. signala s više mikrofona, u fazi presnimavanja kao miješanje zv. signala s više magnetofona, gramofona, magnetocorda i kasetofona, te u fazi → sinkronizacije. Kod složenijih miješanja, s vrlo mnogo zv. signala, izvodi se prethodno miješanje samo nekih od njih, tzv. predmiješanje ili predmiks(anje). M. najčešće obavlja → tonmikser po prethodno sastavljenim tabelarnim uputama zvanim miksplan, koje sadrže popis zvukova što se miješaju, njihov redoslijed s naznakama trenutka pojave i trajanja. U novije doba, za već tipizirane slučajeve primjenjuje se programirano i kompjutorski upravljano miješanje uz automatizirano daljinsko upravljanje regulatora tonmikspulta i ostalih elektroakustičkih uređaja.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

MIJEŠANJE ZVUKA. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 12.6.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/mijesanje-zvuka>.