MODULOMETAR

traži dalje ...

MODULOMETAR, instrument za mjerenje i pokazivanje jačine el. signala zvuka kalibriranog u decibelima (dB). Njime se kroz elektroakustičke uređaje propušta zv. signal optimalne jačine i obavlja miješanje više zv. signala (→ miješanje zvuka), odn. usklađivanje njihovih glasnoća. Sastavni je dio opreme → tonmikspulta. Postoje 2 osnovne vrste modulometra: 1) Peak-metar (engl. peak: vrh), razvijen u Njemačkoj i raširen uglavnom u Evropi, pomicanjem svjetlosne zrake po skali pokazuje vršne vrijednosti amplitude zv. signala. Brzina reagiranja, odn. pokazivanja jačine impulsnoga zv. signala, nazvana vrijeme integracije, iznosi 10 ms. Nulti položaj na skali (koja je baždarena i u postocima) normiran je i odgovara jačini trajnoga sinusoidalnog signala napona vršne vrijednosti 1,55 V te nivou +9dBm iznad standardiziranog nivoa (0dBm = 0,775 V na otporniku 600 λ efektivne vrijednosti napona sinusoidalnog signala frekvencije 100 Hz). Pouzdanim pokazivanjem maksimalne jačine kratkotrajnih zv. signala omogućuje postizanje optimalnih teh. uvjeta zapisa zv. signala te time osiguranje od pojave izobličenja. — 2) VU-metar (akr. od engl. volume unit: količinska jedinica /1 VU = dB/) razvijen je u SAD kao instrument s kazaljkom za mjerenje i pokazivanje srednjih vrijednosti amplituda zv. signala, kalibriran u decibelima i s linearnom skalom u postocima (0-100%). S povećanim vremenom integracije 100 ms, u prvom je redu namijenjen realnijem pokazivanju promjene slušne jačine zv. signala, odn. glasnoće i njenih odnosa, pa se stoga naziva i tonvolume-meter. Time omogućuje povoljnije uvjete primjene kod miješanja više zv. signala. Nulti položaj na njegovoj skali, 0 VU = 100%, odgovara jačini trajnoga sinusoidalnog signala napona 1,228 V efektivne vrijednosti, tj. nivou +4 dBm iznad standardiziranog nivoa (0,775 V/600 λ, 1 kHz). U primjeni VU-metra zaštita od kratkotrajnih pojava prekoračenja jačine zv. signala može se još osigurati i korištenjem peak-metra ili limitera (uređaja za automatsko ograničavanje maksimalne amplitude signala bez izobličenja).

U novije doba, ta dva instrumenta su spojena u jedan sa svjetlosnom indikacijom skale (umjesto kazaljke), na kojemu se preklopnikom može birati željeno vrijeme integracije, već prema svrsi primjene — zapisivanja ili miješanja zvuka. Razlika u pokazivanju između oba slučaja, odn. oba instrumenta, iznosi — na osnovu iskustvenih podataka — prosječno 8 dB (8 VU).

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

MODULOMETAR. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.6.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/modulometar>.