LZMK

Filmska enciklopedija

DICKSON, William Kennedy Laurie Filmska traka traži dalje ...

DICKSON, William Kennedy Laurie, britansko-am. izumitelj (1860 — 1935). Rođen u Francuskoj od brit. roditelja. Od djetinjstva opsjednut tehnikom, 1879. piše Edisonu u SAD i moli ga za zaposlenje; Edison odgovara odrečno, no D. ipak putuje u SAD i 1883. se uspijeva zaposliti kod Edisona. U početku radi na istraživanjima el. svjetla i na rudarskim strojevima. Edison zapaža njegovu darovitost pa ga 1885. premješta u svoj privatni laboratorij u Menlo Parku. God. 1887. D. dobiva zadaću da radi na projektu snimanja i prikazivanja živih slika (motion pictures). Tako je pod Dicksonovim vodstvom i Edisonovim nadzorom 1889. nastao kinetophonograph; tom napravom mogle su se snimati i prikazivati žive slike sinkrono sa zv. zapisom na Edisonovu fonografu (preteči današnjeg gramofona). Ta suradnja se uspješno nastavlja, pa iz nje proizlaze kamere za snimanje, poznati → kinetograph, i stroj za gledanje (viewer) → kinetoscope. D. također za Edisona projektira i prvi film. studio, legendarnu Crnu Maricu (→ black maria), a i režira prve Edisonove (kratkometražne) filmove.

God. 1895. D. napušta Edisona i kraće vrijeme radi sa M. W. Lathamom, a sljedeće se godine pridružuje tvrtki American Mutoscope and Biograph Company, te surađuje sa E. Lausteom. U Evropu se vraća 1897. i za kompaniju Biograph snima značajne događaje i osobe (dijamanti jubilej brit. kraljice Viktorije 1897, papu Lava XIII 1898, Burski rat 1899—1900). Objavio je dvije knjige, važne za proučavanje rane povijesti filma: Život i izumi Thomasa Edisona (The Life and Inventions of Thomas Edison, 1894) i Povijest kinematografa, kinetoskopa i kinetofonografa (History of the Kinematograph, Kinetoscope, and Kinetophonograph, 1895).

Danas nije jednostavno ustanoviti koliki je Dicksonov stvarni doprinos razvitku filma. Premda ga brojni povjesničari filma smatraju zaslužnijim od Edisona, većina njegovih izuma nastala je u sjeni toga velikog izumitelja i svijet ih je upoznao pod Edisonovim imenom. Neosporno je, međutim, da je upravo D. postavio standarde za 35mm vrpcu, onakvu kakva je i danas u uporabi.

N. Ter.


Citiranje:
DICKSON, William Kennedy Laurie. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.8.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1328>.

kratice i simboli