KINETOSCOPE

traži dalje ...

KINETOSCOPE, također kinetoskop, projektor za komerc. eksploataciju. Izumili su ga → Th. A. Edison i njegov suradnik → W. K. L. Dickson. Uređaj su patentnom uredu prijavili 8. listopada 1888, da bi ga javno demonstrirali tek 3 godine kasnije. K. nije projekcijski aparat u klas. smislu, budući da je namijenjen individualnom gledanju. Imao je oblik ormarića, u kojem je bio smješten mehanizam za transport film. vrpce, valjci za ulaganje vrpce i jednosmjerni niskovoltni pogonski motor koji je struju dobivao iz akumulatora. U kinetoseope se ulagalo oko 15 m vrpce, čiji su krajevi bili spojeni, tako da se mogla neprekidno vrtjeti u krugu. U gornjem dijelu sprave nalazio se izvor svjetla i rotirajuća ploča u funkciji zaslona, koja se okretala u smjeru obratnom od kretanja vrpce (koja je kroz kinetoseope prolazila ravnomjerno). Brzina zaslona bila je ugođena tako da je prorez puštao svjetlo na svaku sličicu kada bi se našla ispod lupe, u veoma kratkom trajanju od 1/7000 sekunde. Brzina projekcije iznosila je 46 sličica u sekundi, dok je potpuna predstava trajala između 20 i 60 sekundi. Sprava se u pogon stavijala ubacivanjem sitnoga metalnog novca (poput današnjih muz. automata). God. 1894. pridodan mu je phonograph, radi sinkrone reprodukcije zvuka.

Nakon izlaganja na Svjetskoj izložbi 1893. u Chicagu, zanimanje za kinetoseope izuzetno raste. Ubrzo je čak osnovana kompanija Kinetoskopsko društvo koja je zakupila velik broj uređaja za otvaranje specijalnih »kinetoskopskih salona«; prvi takav otvoren je na Broadwayu u New Yorku u travnju 1894. Nakon SAD, saloni su otvarani i diljem Evrope. K. se u javnoj eksploataciji održao nekoliko godina — do pojave klas. projektora i kino-dvoranâ. Filmovi za nj (snimani → kinetographom) služili su ne samo za zabavu, već i (kako se naglašavalo) za moralnu pouku. Snimali su ih Edison i Dickson, a sastojali su se od jednog kadra u kojem je bila snimljena neka drama ili dio drame (npr. Pogubljenje Marije, kraljice Škotâ, 1895). Već 1897/98. prestali su se proizvoditi filmovi za kinetoseope, a 1900. više nije prodan niti jedan aparat.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

KINETOSCOPE. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.6.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/kinetoscope>.