SEKVENCA

traži dalje ...

SEKVENCA. 1. Dio narativnog filma koji i sâm ima zaokruženu narativnu strukturu — »svoju priču« (→ priča, filmska), a ima i specifičnu ulogu u općoj narativnoj strukturi cijeloga film. djela.

Za razliku od → scene (s kojom ima dosta srodnosti), sekvenca ne mora sadržavati neprekidno praćenje kontinuiranih zbivanja, već se u njoj mogu zbivanja predočavati s pomoću niza (velikim) elipsama odvojenih scena (→ elipsa), kao i s pomoću montažnog paralelizma (→ paralelna montaža). Međutim, sekvenca može biti sastavljena i od jedne scene, a kako scena može biti dana u jednom → kadru, moguće je i sekvencu izvesti u jednom kadru; tada se o njoj govori kao o → kadar-sekvenci. Tipično, međutim, S. se sastoji od više scena ili od jedne složene scene, dok se sve dr. varijante drže stilizacijskima (→ stilizacija).

S. se, u pravilu, identificira s pomoću osobite uloge koju ima u narativnom toku, odn. po tipu fabulističkog zbivanja koje se u njoj prati. Zato se zna govoriti — kao i o scenama — o uvodnim sekvencama, sekvencama potjere, dijaloškim sekvencama, komičkim sekvencama, kulminacijskoj sekvenci, završnoj sekvenci i sl. Također, budući da u filmu postoji ograničen i pregledan broj sekvenci (kako-gdje, ali prosječno desetak), o sekvencama se zna govoriti pod rednim brojem (npr. o »prvoj sekvenci«, »drugoj sekvenci« i sl.).

Jasnoća razlikovanja sekvenci u narativnom filmu uvelike ovisi o jasnoj strukturiranosti naracije i o izdiferenciranim ulogama pojedinih narativnih potcjelina. Ukoliko toga nema, može biti vrlo teško da se uopće razabere što bi bila »sekvenca« u određenom filmu. Također, zbog ne uvijek posve jasnih kriterija u razlikovanju sekvenci, one nisu proizvodno operativne jedinice; pojam sekvenca upotrebljava se tek onda kad se želi bolje ocrtati globalna narativna strukturiranost filma s recepcijskog stajališta.

2. Također i: montažna sintagma, → montažni sklop. Niz kadrova povezanih jedinstvenim montažnim postupkom i po tome dovoljno izdvojivih od ostatka izlaganja (→ montaža, sintagmatska montažamontažni sklopovi).

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

SEKVENCA. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.7.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/sekvenca>.