LZMK

Filmska enciklopedija

SANJINÉS, Jorge Filmska traka traži dalje ...

SANJINÉS, Jorge, bolivijski redatelj (La Paz, 31. VII 1936). Diplomirao film. režiju na Universidad Católica u Santiago de Chileu (1960). God. 1961. debitira kao redatelj kratkometr. filmom Snovi i stvarnost (Sueños y realidades), a iste godine suosnivač je napredne film. grupe Ukamau. Već od dokum. filma Revolucija (Revolución, 1963), nagrađenog na festivalu u Leipzigu 1964, uočavaju se odrednice njegovih stavova i tematike: Latinska Amerika kao kontinent endemijske gladi, a pod stalnom polit. i ekon. dominacijom SAD, te indijanska kultura i civilizacija koju valja spasiti od uništenja. Kao direktor Bolivijskoga filmskog instituta režira dokum. film Gorski udar (Aysa, 1965) o bijednom životu rudarâ, potom i igr. film Ukamau (1966) o sukobu rasâ — Indijanac se osvećuje melezu koji mu je silovao i ubio ženu; film je bio zabranjen, Institut privremeno zatvoren, a S. odstranjen s položaja. Svoj drugi igr. film Krv kondora (Yawar mallku, 1969), o programu kontrole rađanja (u stvari sterilizacije), koji sirotinji nameće am. organizacija Mirovni zbor, snima na jeziku kečua, uvodeći Indijance kao bitan polit. i kult. element; i ovaj je film zabranjen, a počeo se prikazivati tek nakon velikih demonstracija u La Pazu. Idući igr. film Staze smrti (Los caminos de la muerte) bio je nepažnjom uništen već u negativu (što je čudno, s obzirom na stručnost kadrova u zapadnjonjem. laboratoriju). Igr. film Hrabrost naroda (El coraje del pueblo, 1971) sniman u koprodukciji s tal. televizijom, o stradanju rudarâ u sukobu s vojskom 1967, morao je — zbog voj. udara generala H. Banzera — dovršiti u Evropi. U Peruu realizira Glavnog neprijatelja (Jatun auka, 1974) o seljaku koji se sukobio s feudalcima i bio smaknut, a u Ekvadoru Van odavde! (Fuera de aquí! 1977), film. iskaz usmjeren prema »neprijatelju sa Sjevera«, u kojem je gl. lik indijanska populacija. U domovinu se vraća 1978. i ponovno konstituira grupu Ukamau, za koju 1983. snima dugometražni dokum. film Zastava svitanja (La bandera del amanecer), kronologiju nar. ustanaka u Boliviji. Iskustva grupe Ukamau sakupio je u knjizi Teorija i praksa filma združenog s narodom (Teoría y práctica de un cine junto al pueblo, Ciudad de México 1979). Najznačajniji bolivijski sineast, jedan je od najzaslužnijih za revolucioniranje filma u cjelokupnoj Latinskoj Americi, ujedno i jedan od vrlo istaknutih autora struje → političkog filma.

R. Sr.


Citiranje:
SANJINÉS, Jorge. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 22.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4586>.

kratice i simboli