LZMK

Filmska enciklopedija

SANDRICH, Mark Filmska traka traži dalje ...

SANDRICH, Mark, am. redatelj (New York, 26. X 1900 — Hollywood, 5. III 1945). Studirao prirodne znanosti i matematiku na sveučilištu Columbia u New Yorku. Na filmu od 1923. kao rekviziter kompanije Fox, za koju od 1927. režira kratkometr. obrazovne filmove. Na igr. filmu debitira 1928. u kompaniji Columbia. God. 1931-38. režira za kompaniju RKO — isprva kratkometražne (za komediju To je dakle Harris — So This Is Harris, 1933, nagrađen je Oscarom), potom i dugometr. filmove (većinom muz. komedije). Oni proslavljaju najpoznatiji plesački tandem filma F. Astairea i G. Rogers (ukupno 5: Vesela rastava — The Gay Divorcee, 1934; Cilindar — Top Hat, 1935; Slijedi flotu — Follow the Fleet, 1936; Hoćemo li zaplesati? — Shall We Dance, 1937; Bezbrižni dani — Carefree, 1938). Stereotipna, »irelevantnog« sadržaja (ljubavne peripetije, nesporazumi, zamjene identiteta i sl.), neagresivne idealizacije luksuza i izobilja, ti filmovi oduševljavaju songovima (najčešće → I. Berlina), dinamičnošću i elegancijom plesa (kojemu se ponekad zamjera odviše geometričnosti), te nadasve spontanom radošću. Iako se njegovi filmovi spektakularnošću ne mogu mjeriti s projektima → B. Berkeleyja, nadmašuju ih — zahvaljujući i Astaireu — u komponenti izražajnijeg intimizma postignutog plesom. God. 1939. S. prelazi u Paramount (gdje je i producent) te režira melodrame i komedije (muzičke i /za rata/ propagandno-rodoljubne). Najuspjelijim ostvarenjem iz tog razdoblja smatra se muz. film Holiday Inn (1942) s Astaireom i B. Crosbyjem. Nakon Berkeleyja najznačajniji redatelj muz. komedija, S. umire mlad ostavljajući otvorenim pitanje kako bi se razvijao u novoj fazi žanra (kada dominiraju V. Minnelli i S. Donen). Režirao je ukupno 20 cjelovečernjih igr. filmova. Bavio se i pisanjem radio-dramâ.

Ostali važniji filmovi: Ženska pobuna (A Woman Rebels, 1936); Čovjek u gradu (Man about Town, 1939); Ševa (Skylark, 1941); Ponosno liječimo (So Proudly We Hail, 1943); Nailaze valovi (Here Come the Waves, 1944); Volim vojnika (I Love a Soldier, 1945).

An. Pet.


Citiranje:
SANDRICH, Mark. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 22.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4584>.

kratice i simboli