LZMK

Filmska enciklopedija

QUARANTA, Lydia Filmska traka traži dalje ...

QUARANTA, Lydia, tal. glumica (Torino, 1891 — Torino, 5. III 1928). Karijeru otpočinje vrlo mlada u kazalištu Rossini u Torinu. Na filmu debitira 1910, posvetivši se otada - kao jedna od prvih tal. glumica — isključivo tom mediju. Status dive (→ divizam) i svjetsku popularnost stječe naslovnom ulogom — plemenite rimske djevice koju gusari prodaju u ropstvo — u pseudohist. spektaklu Cabiria (1914) G. Pastronea. Glumica izuzetne ljepote, profinjenih crta lica, ali nevelika glum. potencijala, u tipu → naivke (20-ih godina i u komičnim ulogama) nastupila je u oko 50 filmova, veće uspjehe postigavši samo još u Ocu (1912) G. Pastronea i Zbogom, mladosti (1913) N. Oxilije. Povukla se već 1925 — u doba najveće krize tal. nijemog filma.

I njena sestra Letizia Quaranta bila je poznata glumica.

D. Šva.


Citiranje:
QUARANTA, Lydia. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 1.12.2021. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4266>.

kratice i simboli