LZMK

Filmska enciklopedija

ABBOTT, Bud Filmska traka traži dalje ...

ABBOTT, Bud (pr. ime William A. Abbott), am. glumac (Asbury Park, New Jersey, 2. XI 1895 — Los Angeles, 24. IV 1974). Iz obitelji cirkuskih artista. God. 1931, nakon više neuspjelih pokušaja da postane glumac, radeći na blagajni u brooklynskom kazalištu dobiva priliku, zamjenjujući oboljelog → L. Costella, svoga kasnijeg partnera. Od tada nastupa zajedno s njim u kazalištu, na radiju i na filmu, sve do razlaza para 1957. Nakon toga, sâm ili s dr. partnerom, bez uspjeha se okušao u kazalištu i na televiziji (→ abbott i costello).

An. Pet.


Citiranje:
ABBOTT, Bud. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 8.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3>.

kratice i simboli