LZMK

Filmska enciklopedija

FOTOGRAFIJA, FILMSKA Filmska traka traži dalje ...

FOTOGRAFIJA, FILMSKA, pojam nastao po analogiji s fotografijom (koja se, radi razlikovanja od filmske dinamične, naziva statičnom). F. je dobrim dijelom utemeljena na izumu statične fotografije (→ n. niepce; l. daguerre), na izumima film. vrpce (→ vrpca, filmska), na tehnologijama → crno-bijelog filma i filma u boji (→ boja, Film u boji) te na tehnikama za snimanje (→ kamera), projiciranje (→ projektor) i laboratorijsku obradbu filma (→ obradba filma). — Pojam fotografija koristi se i kao sinonim za snim. rad te cjelokupna snim. ostvarenja.

K. Mik.


Citiranje:
FOTOGRAFIJA, FILMSKA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 25.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1784>.

kratice i simboli