LZMK

Filmska enciklopedija

TONINŽENJER Filmska traka traži dalje ...

TONINŽENJER, konzultant redatelja filma za primjenu teh. rješenjâ u ostvarenju određenoga zvukovnog izraza i određene kvalitete tona na filmu. U njegovu je djelokrugu rada izbor i primjena procesa snimanja, obradbe i zapisa tona na filmu, kao i teh. i akustičnih uvjeta slušne kontrole u film. studijima te uvjeta reprodukcije tona u kino-dvoranama. Ostvaruje teh. mogućnosti za proizvođenje specijalnih → zvučnih efekata te sudjeluje (na području akustike, ton. uređaja i opreme) u projektiranju i izgradnji film. studijâ i prostora, te kino-dvoranâ. Posjeduje naobrazbu iz tehnike (elektroakustika) i glazbe.

Z. Šc.


Citiranje:
TONINŽENJER. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 23.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5220>.

kratice i simboli