LZMK

Filmska enciklopedija

SCENOGRAF, FILMSKI Filmska traka traži dalje ...

SCENOGRAF, FILMSKI, rukovoditelj scenogr. sektora u film. → ekipi, film. radnik odgovoran za cjelokupnu scenogr. kvalitetu filma. Redatelju odgovara za realizaciju dogovorenih stilskih značajki scenografije i rekvizite, te za adekvatnu izradbu objekata, a izvršnom producentu odn. direktoru filma za izvršenje operativnoga i financ. plana u svom djelokrugu. Sudjelujući u pretpripremama i pripremama snimanja, te u sâmom snimanju, usko surađuje s direktorom fotografije, kostimografom i ton. snimateljem. U SAD postoji specifična vrsta scenografa — tzv. production designer, odgovoran za cjelokupnu lik. kvalitetu djela.

Rad na scenografiji započinje odmah nakon definitivne izradbe scenarija. S. ga je dužan proučiti te producentu i redatelju podnijeti prijedloge i primjedbe u odnosu na svoj djelokrug rada. To je faza izradbe scenografskog elaborata čija je svrha da definira i fiksira scenogr. koncepciju filma i da pruži sve potrebne podatke o objektima i lokacijama. Elaborat sadrži podatke o eksterijerima, interijerima, trik-snimkama i spec. efektima (kiša, vatra, potres i sl.), te podlogu za sve scenogr. radove u toku realizacije: gradnju ili adaptaciju dekora, izradbu ili nabavu rekvizitarija. U elaboratu se nalaze: 1) prethodne skice koje predočuju osnovni izgled objekata i njihove osnovne scenogr. karakteristike; 2) arhitektonske osnove objekata koje preciziraju prostorno rješenje s preciznim mjerama i detaljima te kutovima snimanja koje nameće režija; 3) foto-dokumentacija o svim izabranim eksterijerima u koju se, u slučaju adaptacije, ucrtavaju arhitektonska rješenja; 4) opis i količina scenogr. radova po objektima na osnovi definitivnih skica i definitivne arhitektonske razradbe s opisom radova za svaki objekt, što služi za konačne financ. proračune cjelokupne scenografije filma; 5) popis i nacrti-skice za pojedine dijelove rekvizite; 6) makete (ako su specijalno potrebne). Za samog snimanja slike (kojemu je dužan prisustvovati) S. je odgovoran za pravovremenu pripravu objekata za snimanje, i on ih predaje redatelju i direktoru filma na → usvajanje; direktoru filma predaje sve skice, tlocrte, izvedbene nacrte te ostalu dokumentaciju. Nakon završetka snimanja S. se osobno razdužuje s teh. sredstvima i materijalima.

Scenogr. poslom obično se bave slikar ili arhitekt; najbolja je kombinacija s obje profesije u jednoj osobi, jer se tako sjedinjuje slikarsko-prostorno poimanje film. scenografije (bilo u eksterijeru ili u film. studiju /u gradnji dekora/).

U jugosl. kinematografiji na području scenografije razvila su se još sljedeća film. zanimanja: scenograf opreme dekora; filmski arhitekt; asistent scenografa (funkcionalne varijante: glavni scenograf filma; scenograf kombiniranih snimanja i specijalnih efekata; scenograf-realizator). Scenogr. sektoru film. ekipe pripadaju još: rekviziter-nabavljač; rekviziter na sceni; voditelj gradnje; dekorater; slikar dekora; majstor za specijalne efekte; pirotehničar (asistent prethodnoga); oružar.

V. Ta.


Citiranje:
SCENOGRAF, FILMSKI. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 30.6.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4623>.

kratice i simboli