EKIPA, FILMSKA

traži dalje ...

EKIPA, FILMSKA, radni tim koji neposredno radi na snimanju i, djelomice, obradbi filma. Sastoji se od više uže stručnih grupa (u nas »sektora«): (1) režija/redatelj, pomoćnik redatelja, asistenti redatelja i sekretar režije/; (2) kamera /direktor fotografije, snimatelj — tzv. švenker, asistenti kamere/; (3) scena /scenograf, kostimograf, slikar maske, arhitekt odn. vođa gradnje, rekviziter, garderobijer i scenski radnici, a njima se priključuju i osvjetljivači, povezani i sa sektorom kamere/; (4) snimanje zvuka /snimatelj zvuka, mikroman i njihovi pomoćnici/; (5) organizacija /direktor filma, organizatori snimanja, vođa snimanja i, eventualno, vođa statistâ/. U fazi snimanja i, dijelom, zv. obradbe, ekipi pripadaju i glumci. Članovi ekipe, ovisno o vrsti filma, mogu biti i razni specijalisti, npr. pirotehničari, kaskaderi, majstori za spec. efekte i dr. Ekipa za proizvodnju dokum. filma obično broji mnogo manje članova: redatelj, snimatelji slike i zvuka, organizator, njihovi neposredni pomoćnici, eventualno i stručni suradnik za datu temu. Kod anim. filma, nužni članovi ekipe su: redatelj, gl. crtač, animator, fazer, kopisti i scenograf ili slikar pozadinâ (vrlo često, ista osoba obavlja više spomenutih funkcija odjednom).

Film. ekipa djeluje uglavnom u 3 osnovne faze proizvodnje filma: (1) priprema snimanja; (2) snimanje; (3) obradba filma — montaža, zv. obradba, laboratorijska obradba. Broj članova ekipe različit je u pojedinoj fazi proizvodnje filma — jedine »stalne« osobe su redatelj (koji je, međutim, u krajnje industrijaliziranoj proizvodnji znao izostajati u fazama pripreme i obradbe), direktor filma, sekretar režije i organizator snimanja. E. počinje djelovati kao samostalna proizvodna jedinica nakon što je scenarij definitivno prihvaćen, a redatelj izradio knjigu snimanja; na osnovu knjige snimanja tada se izrađuje proizvodni elaborat, u čijoj izradbi sudjeluje uži dio ekipe (redatelj, direktor filma, gl. snimatelj, scenograf, kostimograf, pomoćnik redatelja, sekretar režije, i, u glazb. filmovima, skladatelj). U toj fazi vrši se izradba operativnog plana proizvodnje filma po danima i lokacijama, izbor scenogr. objekata, odabir glumaca (eventualno i audicija). Za snimanja ekipa radi u najbrojnijem sastavu — u nekim igr. filmovima broji i do 200 članova. Kod obradbe filma u rad se uklapaju i sektori montaža (montažer sa svojim asistentima) i zvučna obradba filma (snimatelj zvuka, glazb. voditelj, skladatelj, dirigent, izvođači glazbe i specijalnih zv. efekata).

U prvim godinama povijesti filma ekipa je bila brojem neusporedivo manja (znala se sastojati od svega 1 osobe, koja je bila i redatelj i snimatelj i organizator snimanja, a vršila je i montažu i laboratorijsku obradbu filma). Već sredinom prvog desetljeća XX st., rasprostranjivanjem filma, povećanjem tržišnih potreba i porastom zahtjeva publike, ekipa se povećava, a prelaskom na indus. proizvodnju dolazi do stroge specijalizacije strukâ; u toj fazi veći dio članova ekipe vezan je stalnim ugovorom za producenta. Tada se javljaju staleške (sindikalne) organizacije koje utvrđuju opće uvjete sklapanja ugovorâ između članova ekipe i producenta. Kasnije, daljnjim razvojem indus. proizvodnje, film. ekipa počinje djelovati i kao samostalnija ekon. jedinica, koja svoje odnose s producentom, osim kroz individualne ugovore, uređuje i posebnim kolektivnim ugovorom i u određenoj mjeri sudjeluje u razdiobi prihodâ filma. Daljnjim razvojem odnosâ producent-ekipa, a i odnosâ unutar sâme ekipe, stvaraju se samostalne film. radne zajednice koje u pravnom smislu predstavljaju samostalnog producenta određenog filma.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

EKIPA, FILMSKA. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 23.7.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/ekipa-filmska>.