ROAD TO …

traži dalje ...

ROAD TO … (engl. Put u …), uobičajeni naziv za am. seriju komedija koju je proizvodila kompanija Paramount (6 filmova 1940-52 /sedmi je realiziran u Vel. Britaniji 1962/). Naslovi pojedinih filmova počinju sa Put u... — obično u neko »egzotično« mjesto ili kraj: ...Singapur (1940) i ... Zanzibar (1941) V. Schertzingera, ... Maroko (1942) D. Butlera, ... Utopiju (1945) i ... Bali (1952) H. Walkera, ...Rio (1947) N. Z. McLeoda te ... Hong Kong (1962) N. Paname. Serija je započeta s namjerom da se podupre karijera → D. Lamour, no nju su već u prvom filmu zasjenile ostale 2 stalne zvijezde, → B. Crosby i → B. Hope, koji u svim filmovima dobrodušno pokušavaju jedan drugoga nadmudriti zbog D. Lamour i/ili novca. Mjestimice vrlo duhovitih dijaloga i inventivnih (osobito završnih) gegova, s Hopeovom agresivnijom facijalnom komikom umišljenog prevrtljivca i suzdržanijom Crosbyjevom, serija je imala izvanredan uspjeh, a Hope i Crosby joj — kao jedan od najpopularnijih komičarskih tandema u povijesti filma — duguju znatan dio svoje popularnosti.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

ROAD TO …. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 23.5.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/road-to>.