EKRAN

traži dalje ...

EKRAN, bijelo platno napeto na okviru na kojem se demonstriraju slike s dijapozitivâ ili projicira film (→ platno, filmsko). Katkad, osobito u Francuskoj, riječ se koristi i kao sinonim za film uopće. — Također, zaslon katodne cijevi tv-prijemnika na kojem se reproducira slika.

Ekransko, filmskoteorijski pojam koji je uveo É. Souriau: sve što se pozitivno javlja na kinematografskom ekranu u toku projekcije filma. Budući da se projekcija zv. filma izvodi tako što film. vrpca prolazi između svjetlosnog izvora i objektiva u projektoru na isprekidan način, zaustavljajući se 24 puta u sekundi da bi omogućila da se na platno pošalje svjetlosni odraz pojedinačne sličice (kvadrata, fotograma) i isto toliko puta se pokrećući da bi sljedeću sličicu postavila u žarište svjetlosnog snopa, pri čemu biva do zaustavljanja pokrivena sektorom projektora, ekranska slika zapravo je sastavljena od 48 dijelova sekunde statične svjetlosne projekcije i zatamnjenja koji naizmjenično bljeskaju pred gledaočevim očima, a koje će njegova percepcija, zahvaljujući fiziološkoj osobini koja se zove perzistencija slike na mrežnici, pretvoriti u kontinuirani pokretni vizualni prikaz u gledaočevu opažaju. U reprodukciji zvuka ove isprekidanosti nema, pa se ekranski zvuk u filmu javlja kao kontinuirano protjecanje zv. valova od zvučnika iza film. platna do gledaočeva uha. Tvorac ovog termina, Souriau, također ga definira kao »sve što se pozitivno pojavljuje na ekranu«, ali pri daljnjem objašnjavanju pojma zalazi u protivurječnost, tvrdeći da je »ekranska slika pokretna i promjenljiva, dok filmografska slika (...) nije« i da, u skladu s takvim tumačenjem, »dinamičke osi kretanja i druge neposredne i direktne datosti mogu imati izražajnu vrijednost koja se razlikuje od njihova predstavljačkog značenja«, miješajući vlastiti termin → filmofansko s onim što je sâm označio kao ekransko.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

EKRAN. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.7.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/ekran>.