FILMOFANSKO

traži dalje ...

FILMOFANSKO, ono što se pojavljuje u gledaočevu opažaju slike i zvuka u procesu projekcije filma; rezultat uzajamne »razmjene«, između gledaoca i ekrana; ono što se u svijesti gledaoca manifestira kada se ekranska činjenica »pročita« u svjetlosti percepcije. Tvorac ovog termina É. Souriau kaže da »filmofansko karakterizira svaku činjenicu koja se odnosi na prikazivanje filma projiciranog pred gledaocima u dvorani, npr.: a) obično 24 filmografske slike čine jednu sekundu filmofanskog trajanja i mogu predstavljati, ovisno o konkretnom slučaju, nekoliko godina dijegetičkog trajanja; b) zvučni fenomeni pripadaju filmofanskom trajanju, kao i vidljive ekranske datosti. Ova objašnjenja, međutim, zahtijevaju da se pobliže odrede. Jedna sekunda filmofanskog trajanja uključuje u sebi ne samo 24 filmografske slike u sekundi, nego i isto toliko ekranskih bljeskova; tek vremenski »geštalt« ostvaren strukturiranjem tih izdvojenih dijelova sekunde u temporalni niz (omogućen perzistencijom slike na mrežnici) daje percepciju kontinuirane pokretne slike. To znači da se filmofansko razlikuje od filmografskoga po tome što je za njegovo ostvarenje potrebno najprije preobražavanje filmografskoga u ekransko, pa onda i preuzimanje ekranskoga posredstvom percepcije. Dijegetičko se, pak, razlikuje od filmofanskoga po tome što uključuje i apercepciju → dijegeze, a ne samo geštaltizaciju opažaja. Izvjesni analitički pristupi filmu, kao semiološki ili fenomenološki, ostvarljivi su samo u filmofanskome.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

FILMOFANSKO. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 23.7.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/filmofansko>.