ŽANROVSKI FILM

traži dalje ...

ŽANROVSKI FILM, naziv novijeg datuma koji se najviše primjenjuje na suvremene filmove svjesno opredjeljene za neke tradic. ili novije, ali jasno ocrtane žanrove, koji svoje žanrovsko opredjeljenje smatraju važnom komponentom smisla. Naziv je skovan u sklopu modernističkog razdoblja (koncem 60-ih godina, odn. potkraj 70-ih u SFRJ), u kojem je došlo do slabljenja žanrovskog sistema, većeg dinamiziranja žanrovskih promjena, formiranja izbornoga, metafilm. odnosa prema žanrovima, a i do većeg naglašavanja nežanrovskih filmova (→ žanr, filmski; narativni stilovi). Naziv se uglavnom odnosi na filmove tzv. novohollywoodskih autora (P. Bogdanovicha, B. De Palme, S. Spielberga, G. Lucasa, J. Carpentera, W. Hilla i dr.), a u nas na protožanrovske pokušaje Z. Tadića, S. Šijana, B. Baletića, G. Markovića i dr. Ponekad se pojam žanrovski film retrospektivno primjenjuje na većinu klas. narativnih filmova što su nastajali u okvirima film. industrije, jer ih je obilježavala pripadnost razrađenomu žanrovskom sistemu. Uporabom takvog naziva za klas. narativne filmove, hotimice ili ne, sugerira se činjenica da u tom razdoblju, usprkos dominaciji žanrovskog sistema, postoje film. pravci, odn. pojedinačni filmovi koji se iz tog sistema izuzimaju (npr. avangardni filmovi, odn. poneki »nekonvencionalni« autori / → stil, filmski/).

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

ŽANROVSKI FILM. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.7.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/5699>.