LZMK

Filmska enciklopedija

ALLYSON, June Filmska traka traži dalje ...

ALLYSON, June (pr. ime Ella Geisman), am. filmska, kazališna i tv-glumica (New York, 7. X 1917). Karijeru počinje u broadwayskim musicalima. Na filmu debitira 1943. ulogom u musicalu Najbolja noga naprijed E. Buzzella, kojim se već proslavila na Broadwayu. Plavokosa, hrapava glasa i sugestivna osmijeha, A. se tijekom 40-ih godina nametnula ulogama djevojaka-prijateljica protagonistâ, najčešće tipa → momka iz susjedstva, da bi nakon uspjeha Priče o Strattonu (S. Wood, 1949), u kojem joj je partner bio J. Stewart, uglavnom nastupala kao odana, samozatajna supruga u brojnim biografskim filmovima, najčešće uz Stewarta ili svoga tadašnjeg supruga D. Powella. Ulogom histerične žene u filmu Anđeo ili demon (J. Ferrer, 1955) pokušava izmijeniti tip likova koje tumači, no s manje uspjeha. Nakon Powellove smrti sve rjeđe nastupa na filmu, usredotočujući se na televizijske showove i nastupe u noćnim klubovima. Igrala je u četrdesetak filmova.

Ostale važnije uloge: Dvije djevojke i mornar (R. Thorpe, 1944); Visoka Barbara (J. Conway, 1947); Tri mušketira (G. Sidney, 1948); Ljubav na bojištu (R. Brooks, 1953); Priča o Glennu Milleru (A. Mann, 1954); Iznad 30. kata (R. Wise, 1954); Svijet žene (J. Negulesco, 1954); Strateška zračna komanda (A. Mann, 1955); Interludij (D. Sirk, 1957).

Đ. Pc.


Citiranje:
ALLYSON, June. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 8.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=96>.

kratice i simboli