LZMK

Filmska enciklopedija

CATES, Gilbert Filmska traka traži dalje ...

CATES, Gilbert, am. filmski, kazališni i televizijski redatelj (New York, 6. VI 1934). Školuje se na sveučilištu Syracuse i diplomira 1955. Krajem 50-ih godina počinje režirati na televiziji, isprva pojedine epizode show-programâ i igr. serijâ, a potom zapažene drame i filmove. Usporedno djeluje i na Broadwayu. U kinematografiji debitira 1962, kada producira, režira, snima i montira srednjemetražni dokum. film Slika (The Painting); afirmira se tek 1969. komornom dramom Ocu nikad nisam pjevao (I Never Sang for My Father), najviše zahvaljujući tumaču gl. uloge Melvynu Douglasu. Tek film Ljetne želje, zimski snovi (Summer Wishes, Winter Dreams, 1973) predstavlja Catesa kao red. ličnost izgrađenog svjetonazora i prepoznatljivih tema. Jaz među generacijama, kriza braka i identiteta, nemogućnost komunikacije — problemi su o kojima C. govori od filma do filma, a u tome mu nemalo pomažu pomno odabrani glumci (tako, J. Woodward, G. Hackman, N. Wood i dr.).

Ostali važniji filmovi: Ljubavna pjesma (The Affair, 1973); Posljednji bračni par u Americi (The Last Married Couple in America, 1979); Obećanje (The Promise, 1979); O Bože! — Knjiga II (Oh God! Book II, 1980).

N. Paj.


Citiranje:
CATES, Gilbert. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 30.1.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=886>.

kratice i simboli