LZMK

Filmska enciklopedija

ALFJOROVA, Irina Ivanovna Filmska traka traži dalje ...

ALFJOROVA, Irina Ivanovna, sovj. glumica (13. III 1951). Diplomirala glumu (1972) na visokoj školi GITIS; od 1976. glumi u moskovskom kazalištu Lenjingradski komsomol. Na filmu od 1973. Najveći uspjeh postiže gl. ulogom u tv-seriji Hod po mukama (1977) prema A. N. Tolstoju. Tom, kao i tv-serijom TASS je ovlašten da objavi, te s nekoliko komerc. filmova manje poznatih sineasta, stječe veliku popularnost u najšire sovj. publike. Najzanimljivije glum. ostvarenje daje u jugosl. melodrami Ljubavna pisma s predumišljajem (1985) Z. Berkovića, s kojim surađuje i u filmu i tv-seriji Kontesa Dora/Dora Pejačević (1991).

N. Pc.


Citiranje:
ALFJOROVA, Irina Ivanovna. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 8.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=86>.

kratice i simboli