LZMK

Filmska enciklopedija

ALEKSIĆ, Dragan Filmska traka traži dalje ...

ALEKSIĆ, Dragan, književnik, novinar i film. radnik (Bunić, Lika, 28. XII 1901 — Beograd. 22. VII 1958). Gimnaziju završio u Vinkovcima, studirao filozofiju i žurnalistiku u Pragu. Pripadao krugu dadaista te je u Zagrebu 1922. izdavao časopise »Dada-Tank« i »Dada-Jazz«. Zanimao se i filmom te je jedan od osnivača zagrebačkog časopisa »Kinofon« (1921). S B. Tokinom sudjelovao je u realizaciji nedovršenog filma Kačaci u Topčideru (1923) beogradskog Kluba filmofila. Od 1923. u beogradskom listu »Vreme« piše kaz., lik. i film. kritike. Za vrijeme okupacije u gestapovskom je zatvoru, gdje mu je narušeno zdravlje.

D. Kos.


Citiranje:
ALEKSIĆ, Dragan. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 8.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=81>.

kratice i simboli