LZMK

Filmska enciklopedija

ŽIVKOVIĆ, Radmila Filmska traka traži dalje ...

ŽIVKOVIĆ, Radmila, glumica (Kruševac, 14. I 1953). Diplomirala glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Na filmu debitira gl. ženskom ulogom seljančice u Naivku (1975) J. Živanovića. Plavokosa, punijeg stasa, upečatljive pojave i široka glum. raspona, igra uglavnom veće sporedne uloge u filmovima raznih žanrova: najčešće žene sa sela ili nižega soc. statusa u urbanoj sredini — bilo da to znači gubitništvo i stalnu borbu sa životom (Uvek spremne žene, 1987, B. Baletića) ili pak oštrinu, grubost i beskrupuloznost (Kuduz, 1989, A. Kenovića). Za sporednu ulogu u Sabirnom centru (1989) G. Markovića nagrađena je na festivalu u Puli Zlatnom arenom. Uspješno nastupa i u kazalištu te na televiziji, a bavi se i pjevanjem.

Ostale važnije uloge: Aller retour (A. Petković, 1978); Poseban tretman (G. Paskaljević, 1980); Splav meduze (K. Godina-Aćimović, 1980); Crveni konj (S. Popov, 1981); Laf u srcu (M. Milošević, 1981); Sok od šljiva (B. Baletić, 1981); Još ovaj put (D. Kresoja, 1983); O pokojniku sve najlepše (P. Antonijević, 1984); Debeli i mršavi (B. Prelić, 1985); Strategija švrake (Z. Lavanić, 1987); Već viđeno (G. Marković, 1987); Čavka (M. Radivojević, 1988); Poltron (B. Prelić, 1989).

S. Mš.


Citiranje:
ŽIVKOVIĆ, Radmila. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 22.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5711>.

kratice i simboli