LZMK

Filmska enciklopedija

ZAGORIJAN, Štefan Filmska traka traži dalje ...

ZAGORIJAN, Štefan, redatelj i scenarist (Srbac, 28. IV 1927). Studirao historiju umjetnosti. U Vojno-filmskom centru Zastava film od 1952, režira uglavnom voj. nastavne filmove (za internu i širu upotrebu). Pored toga, realizirao je (ponekad i kao /ko/scenarist) oko 30 dokum. i naručenih filmova (pojedini su dobili domaća i međunar. priznanja). Ističu se: Staro Nagoričane (1967) o manastiru-zadužbini kralja Milutina iz XIV st. (s freskama velike vrijednosti); Stari Primošten (1973) o arhitekturi staroga ribarskog naselja; Gde vam je savest (1970) o vanbračnoj djeci; Mogu li oni (1971) i Oni mogu (1980) o mentalno retardiranoj djeci; Studenti u uniformi (1972); Pas čuvar (1973, Grand Prix na međunar. festivalu voj. filma u Versaillesu 1975) i Vodič i pas čuvar (1977) o treningu i korištenju pasa u JNA; Imala je petnaest godina (1974), kratki igrani o djevojci koja spašava partizanski tenk prilikom desanta na Drvar (u gl. ulozi G. Kosanović); Podvizi (1982) o riskantnim pothvatima spašavanja tuđih života; Tatin sin (1983) o mladiću na odsluženju voj. roka (s crtežima i animacijom I. Kušanića).

Mo. I.


Citiranje:
ZAGORIJAN, Štefan. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 28.11.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5631>.

kratice i simboli