LZMK

Filmska enciklopedija

WISEMAN, Frederick Filmska traka traži dalje ...

WISEMAN, Frederick, am. filmski i tv-redatelj (Boston, 1. I 1930). Studirao pravo na Yaleu; bio profesor kriminologije na više sveučilišta. Posvetivši se dokum. filmu, izuzetno angažirano obrađuje teme od općega društv. interesa (posebno problematiku raznih am. institucija). Za svoj prvenac Ludilo u Titicutu (The Titicut Follies, 1967), gdje skrivenom kamerom bilježi situaciju u bolnici za umno poremećene kriminalce, nagrađen je na festivalu u Mannheimu. Ističu se još: Gimnazija (High School, 1968) o unutrašnjim suprotnostima odgojnog sistema kroz »filmski portret« jedne srednje škole u Philadelphiji; Bolnica (Hospital, 1969), potresna registracija patnjî pacijenata uslijed loše organizacije liječničke službe u jednoj bolničko-soc. ustanovi newyorškog Harlema; Bazični trening (Basic Training, 1971), slika naličja života regrutâ am. vojske; Maloljetnički sud (Juvenile Court, 1973), kritika postupaka čuvara javnog reda (kao i ranije snimljeni Red i zakon — Law and Order, 1970); Primat (Primate, 1974) o pravom značenju znanstvenih eksperimenata na čovjekolikim majmunima; Blagostanje (Welfare, 1975), rađen. za televiziju, prodor u sâmu srž složenih, gotovo nerješivih problema soc. osiguranja u SAD.

V. Pet.


Citiranje:
WISEMAN, Frederick. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 16.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5589>.

kratice i simboli