LZMK

Filmska enciklopedija

WINNICKA, Lucyna Filmska traka traži dalje ...

WINNICKA, Lucyna, polj. glumica (Varšava, 14. VII 1928). Diplomirala pravo 1949, a kaz. akademiju u Varšavi 1953. Isprva angažirana u Szczeczinu, nakon 2 godine vraća se u Varšavu. Film. karijeru omogućuje joj 1954 (Pod frigijskom zvijezdom i Celuloza) tadašnji suprug J. Kawalerowicz, s kojim 50-i i 60-ih godina tvori jedan od najpoznatijih glumačko-red. tandema u Evropi. Kao protagonistica njegovih kinemat. projekata Pravi kraj velikog rata (1957), Noćni vlak (1959) i Majka Ivana Anđeoska (1961), te tv-filma Igra (1968), profilira se kao jedna od najznačajnijih, i međunarodno najpoznatijih polj. karakternih glumica, pa često nastupa i u inozemstvu: Njemačkoj DR (Ušutkana zvijezda, 1959, K. Maetziga), Jugoslaviji (Sarajevski atentat, 1968, F. Hadžića /kao nadvojvotkinja Sofija/), Madžarskoj (Ljubavni film, 1970, i Ulica vatrogasaca, 1973, I. Szabóa) i dr. U Poljskoj je još posebno uspješno surađivala sa A. Fordom (Križari, 1960) i J. Rybkowskim (Raspoloženje, 1965). U novije vrijeme glumi uglavnom na televiziji, a bavi se i novinarstvom.

To. K.


Citiranje:
WINNICKA, Lucyna. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 16.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5586>.

kratice i simboli