LZMK

Filmska enciklopedija

WILSON, George M. Filmska traka traži dalje ...

WILSON, George M., američki teoretičar filma. Profesor filozofije (Johns Hopkins u Baltimoreu), pisac djela Pripovijedanje svjetlošću. Studije o filmskoj točki gledišta (Narration in Light. Studies in Cinematic Point of View, 1986), u kojem ne priznaje postojanje »naratora« u filmu i, polemizirajući sa B. Kawinom, odriče strukturi film. teksta svojstvo subjekta naracije. Filmska → točka gledišta, s pomoću koje gledalac čita poruku, uobličuje se primjenom njegova iskustva na kontekst djela na osnovi triju »dimenzija epistemološkog pristupa«: epistemološke distance od uobičajenih navika pri opažanju i uvjerenja »zdravog razuma« (što obuhvaća kako prirodu i ponašanje ekstrakinemat. svijeta i načine na koje ove primamo, tako i »poznavanje tehnike i konvencija filmskog narativa i naracije«), epistemološke pouzdanosti informacija koje se gledaocu neposredno nude i kompleksa »zaključaka što svjesno ili nesvjesno proizilaze iz prikazanog mnoštva« i, najzad, epistemološkog autoriteta informacija koje sam gledalac stječe i informacija o istoj stvari kojima raspolaže jedna ili više ličnosti iz priče.

Du. S.


Citiranje:
WILSON, George M.. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 10.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5579>.

kratice i simboli