LZMK

Filmska enciklopedija

WALLON, Henri Filmska traka traži dalje ...

WALLON, Henri, franc. psiholog i teoretičar filma (1879—1962). Suradnik časopisa »Revue Internationale de Filmologie«, profesor na Collège de France. Film smatra najsavršenijim vidom posredne percepcije stvarnosti, koja se od izvanfilm. opažaja razlikuje po tome što: a) ne daje isti odnos identiteta između vizualnoga i auditivnoga; b) primorava nas da niz sukcesivnih slika integriramo u predodžbu, a ne poznaje anticipaciju kojom se pojedine senzacije uključuju u cjelinu utiska; c) skokovita je, nekontinuirana; d) suprotstavlja naše fiz. biće vizualnom nizu na ekranu, jer oni ne pripadaju istomu iskustvenom polju; e) često potpuno preobrće odnose između pokretnih i nepokretnih predmeta. Sve ovo dovodi do depersonalizacije gledaoca, koji se mora oslanjati o identifikaciju s junacima; usprkos tome, on doživljuje sliku kao stvarnosnu, zato što pokret briše razliku između perceptivnih kategorija prostora i vremena te što, čvrsto vezujući pažnju za sebe, ukida gledaočev osjećaj za vlastitu ličnost i svijet oko nje u korist predstave na ekranu (Opažajni čin i film — L’acte perceptif et le cinéma, 1953).

Ostali značajni radovi iz film. teorije: O nekim psihološkim problemima koje postavlja film (De quelques problèmes psychologiques que pose le cinéma, 1947); Filmski prostor i vrijeme (L’espace et le temps filmique, 1952).

Du. S.


Citiranje:
WALLON, Henri. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5493>.

kratice i simboli