LZMK

Filmska enciklopedija

VALENTINE, Joseph A. Filmska traka traži dalje ...

VALENTINE, Joseph A. (pr. ime Giuseppe Valentino), am. snimatelj (New York, 24. VII 1900 — Hollywood, 18. V 1949). Član A. S. C. Iz obitelji tal. useljenikâ, na filmu od 1920. kao aistent snimatelja (kompanija Paragon); samostalni snimatelj od 1924. Isprva snima komerc. vesterne i pustolovne filmove, dok 30-ih godina stječe ugled stvaranjem slikovnog glamoura tipičnog za filmove Universala; tako snima najveće uspjehe → D. Durbin (npr. Tri pametne djevojke, 1936, Ona i njezinih sto, 1938, Tri pametne djevojke odrastaju i Prva ljubav, oba 1939, te Proljetna parada, 1940, H. Kostera). Oscarom za fotografiju u boji nagrađen je, sa W. C. Hochom i W. V. Skallom, u prestižnom filmu Ivana Orkanska (V. Fleming, 1948), ali je u povijesti filma najznačajniji kao snimatelj s kojim je A. Hitchcock 40-ih godina najuspješnije surađivao (Saboter, 1942; Sjenke sumnje, 1943; Konopac, 1948, snimateljski najzahtjevniji: brojne vožnje u skučenoj mizansceni i vrlo dugim kadrovima). Nakon njegove prerane smrti, Hitchcock se opredijelio za suradnju sa → R. Burksom.

Ostali važniji filmovi: Vesela obmana (W. Wyler, 1935); Sjećaš li se prošle noći? (J. Whale, 1935); Luda za glazbom (N. Taurog, 1938); Te izvjesne godine (E. Ludwig, 1938); Jedna noć u tropima (A. E. Sutherland, 1940); Moj mali vrapčić (E. Cline, 1940); Nezavršeni posao (G. La Cava, 1941); Granica za grešku (O. Preminger, 1943); Supruga u gostima (S. Wood, 1945); Otkucaj srca (S. Wood, 1946); Veličanstvena lutka (F. Borzage, 1946); Opsjednuta (C. Bernhardt, 1947).

K. Mik.


Citiranje:
VALENTINE, Joseph A.. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 28.11.2021. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5345>.

kratice i simboli