LZMK

Filmska enciklopedija

UNICA Filmska traka traži dalje ...

UNICA (akr. od franc. Union Internationale du Cinéma d’Amateurs — Međunarodni savez filmskih amatera /do 1976/, odn. Union Internationale du Cinéma Non-professionnel — Međunarodni savez neprofesionalnog filma /od 1976/), svjetska organizacija pokreta kinoamaterizma, kroz koju se ostvaruje suradnja nacionalnih saveza neprofesionalnog filma i videa; djeluje pri UNESCO-u kao nevladina organizacija, s osnovnim ciljem razvijanja kreativnosti sineasta kojima film i/ili video nisu profesija (u tom smislu nastoji na snimanju filmova koji odražavaju osobna stanovišta autorâ, a ne podliježu komerc. pritiscima). U novije vrijeme UNICA podupire i razvoj video-stvaralaštva, no prednost i dalje vidi u filmu nasuprot potpunoj prevlasti televizije. Ideja o osnivanju takve međunar. organizacije iznijeta je još na 1. međunar. festivalu amat. filma, održanom 1931. u Bruxellesu. Na festivalima u Amsterdamu (1932) i Parizu (1933) ideja je domišljena i ostvarena, pa je na 4. festivalu (1935. u Barceloni) održan i 1. kongres međunar. saveza film. amaterâ. Današnji naziv UNICA dobiva 1937. u Parizu (na 5. festivalu i 3. kongresu). Stalni godišnji susreti UNICA-e imaju 2 odvojene manifestacije: svjetski festival amat. filma (i videa), te međunar. kongres nacionalnih saveza. Festival se od 1931 (s prekidom za rata 1939-46) održava svake godine u drugoj zemlji, i najstariji je svjetski film. festival uopće (osnovan godinu dana prije → Venecije), ujedno i najznačajniji amaterski. Krug članica UNICA-e neprestano se širi, tako da je 1988 — na jubilarnom 50. festivalu — bilo učlanjeno 25 zemalja. Film. amateri Jugoslavije sudjeluju u osnivanju i radu UNICA-e već od 1932, kada su u Amsterdamu prvi put prikazani filmovi kinoamaterâ iz Zagreba (Oktavijana Miletića i Maksimilijana Paspe). Inače, Jugoslavija je u krugu 15 zemalja koje su 1935. i osnovale UNICA-u, a dvaput je bila i domaćin: 1965. u Dubrovniku (27. festival i 23. kongres) i 1988. u Zagrebu (50. festival i 47 kongres). Uspjesi jugosl. amatera bili su nesumnjivo veći u predratnom razdoblju, no i kasnije je bilo zapaženih i nagrađenih djela i autora.

Z. Sud.


Citiranje:
UNICA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 2.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5324>.

kratice i simboli