LZMK

Filmska enciklopedija

ULMER, Gregory L. Filmska traka traži dalje ...

ULMER, Gregory L., teoretičar filma. Proučavalac franc. poststrukturalističke knjiž. kritike, 1985. objavio knjigu Primijenjena gramatologija (Applied Grammatology), u kojoj se bavi primjenom Derridaovih teorija na značajne sisteme ideacije i izražavanja našeg vremena (Lacan, Beuys, Ejzenštejn). Podvrgavajući sumnji Metzovu semiologiju, kritizira je zbog »odricanja filmu svojstva semiološkog sistema«, jer ovaj tvrdi da medij govori o svijetu s pomoću »utiska stvarnosti« što ga ostvaruje pokretna slika. U. se izjašnjava za stav da je on »pismo«, tj. znakovna proizvodnja, prije nego predstava stvarnosti. To dokazuje Ejzenštejnova »intelektualna montaža«, nagovještaj Derridaova »načela hijeroglifa«, koji je idealna ravnoteža između ideografije i simbolizma.

Du. S.


Citiranje:
ULMER, Gregory L.. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 2.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5317>.

kratice i simboli