LZMK

Filmska enciklopedija

UDRUŽENJE FILMSKIH GLUMACA JUGOSLAVIJE Filmska traka traži dalje ...

UDRUŽENJE FILMSKIH GLUMACA JUGOSLAVIJE. Nezadovoljni načinom na koji su — u okviru rep. udruženjâ film. radnikâ — tretirani problemi glumaca u statusu slobodnog umjetnika, na inicijativu sekcije glumaca Udruženja filmskih umetnika Srbije, 29. i 30. VII 1964. u Puli održana je osnivačka skupština Udruženja filmskih glumaca Jugoslavije. U. je formirano od članova Društva filmskih radnika Hrvatske, Društva slovenskih filmskih delavcev i Udruženja filmskih umetnika Srbije, s ciljem da svojim članovima pruža stručnu pomoć radi ostvarivanja što bolje kvalitete umj. djelâ, osiguravanja odgovarajućih uvjeta rada, poticanja kreativnih napora, suzbijanja epigonstva, razvoja društv. odgovornosti, brige o pravilnoj primjeni propisa koji se odnose na moralna i materijalna prava članstva, te obnovu glum. kadra. Na osnivačkoj skupštini donijet je statut i program Udruženja, formiran prvi upravni i nadzorni organ te za predsjednika izabran Voja Mirić; za sjedište Udruženja određen je Beograd. Na drugoj skupštini Udruženja, održanoj 1966. u Puli za festivala, uvedena je funkcija predsjednika upravnog odbora i s predstavnicima prikazivačkog poduzeća Slavica film iz Niša dogovoreno pokretanje novoga film. festivala u Jugoslaviji: Filmskih susretafestivala glumačkih ostvarenja jugoslavenskog igranog filma.

U. nije uspjelo za sve članove osigurati podjednake uvjete u pogledu soc. i mirovinskog osiguranja — zbog različitih propisa koji su važili u republikama i pokrajinama. U ovakvim okolnostima, članovi Udruženja u svojim su se sredinama obraćali udruženjima film. radnikâ da bi ostvarili svoja prava. Zbog toga je uloga Udruženja izgubila na značenju. Formiranje (1968) Udruženja filmskih glumaca Srbije, od sekcije glumaca Udruženja filmskih umetnika Srbije i beogradskih članova Udruženja filmskih glumaca Jugoslavije, označilo je definitivno gašenje Udruženja filmskih glumaca Jugoslavije.

Mi. Vić.


Citiranje:
UDRUŽENJE FILMSKIH GLUMACA JUGOSLAVIJE. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 3.10.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5305>.

kratice i simboli