LZMK

Filmska enciklopedija

TIJARDOVIĆ, Ivo Filmska traka traži dalje ...

TIJARDOVIĆ, Ivo, skladatelj (Split, 18. IX 1895 — Zagreb, 19. III 1976). Sudionik NOB-e. Muziku učio u Splitu i Beču (gdje je studirao arhitekturu); 1922. završio Dramsku školu u Zagrebu. Umjetnik koji je višestruku nadarenost iskazao u različitim medijima (libretist, scenograf, slikar, karikaturist), ipak je prije svega skladatelj niza izvanredno uspjelih djela namijenjenih muz. kazalištu; uz orkestralna i operna djela, Tijardovićeve su operete vrhunac tog žanra u nas. Dosljedan u nacionalnom glazb. izrazu, razvio je široku mediteransku melodiku, pa su mnogi njegovi napjevi po vjernosti i po prihvaćanju u narodu izjednačeni s izvornima. Značajan za organizaciju muz. života u nas, zainteresiran za sve medijski novo (1929-33. rukovoditelj je muz. odsjeka tvornice gramofonskih ploča Edison Bell Penkala u Zagrebu), u prvoj fazi jugosl. kinematografije ogledao se i na polju film. muzike. Debitirao je dokum. filmom Koraci slobode (R. Novaković, 1945) — trećim uopće u novoj Jugoslaviji, ogledao se i na anim. filmu (Revija na dvorištu, 1952, A. Lušičića), a najbolje je rezultate ostvario u igr. filmovima (Sinji galeb, 1953, B. Bauera; Mali čovjek, 1957, Ž. Čukulića; Jedini izlaz, 1958, V. Raspora i A. Petrovića).

A. Dić.


Citiranje:
TIJARDOVIĆ, Ivo. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 25.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5186>.

kratice i simboli