LZMK

Filmska enciklopedija

TERRY, Paul Filmska traka traži dalje ...

TERRY, Paul, am. producent, animator i redatelj (San Mateo, California, 19. II 1887 — New York, 25. X 1971). Isprva fotoreporter, potom karikaturist Hearstova novinskog lanca. Na filmu od 1914/15. kao producent (u crt. produkciji). Prvi uspjeh postiže 1916. u Vel. Britaniji, gdje sa P. Sullivanom kreira vrlo popularni lik Sammyja. Po povratku u SAD najčešće surađuje s kompanijom Fox. Dalje uspjehe postiže serijama: 20-ih godina Ezopovim basnama, a 30-ih slijede Paul Terry-Toons i Terrytoons (u kojima su najpopularniji likovi Mighty Mouse i tandem Heckle and Jeckle), te Farmer Alfalfa. Popularnost njegovih crt. produkcija omogućila mu je da u New Rochelleu (država New York) otvori vlastiti studio. Povlači se 1955, kada studio i fundus od više od 1000 anim. filmova prodaje tv-kompaniji CBS.

S polazištem u humanoidnim (ne animalnim) likovima, te s principom paradoksalnih obrta i pretjerivanja do krajnosti (po kritici: »masovne groteske« i »kolektivnog nonsensa«), T. je — uz P. Sullivana, braću Fleischer i mladog Disneyja — jedan od prvaka rane figurativne burleskne animacije.

Red.


Citiranje:
TERRY, Paul. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 10.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5159>.

kratice i simboli