LZMK

Filmska enciklopedija

TÉCHINÉ, André Filmska traka traži dalje ...

TÉCHINÉ, André, franc. redatelj i scenarist (Valence d’Agen, 13. III 1943). God. 1964-68. novinar u »Cahiers du Cinéma«, potom (1969-74) radi u kazalištu i na televiziji. Njegov prvi film Paulina odlazi (Paulina s’en va, 1969), priča o djevojci koja gubi razum, činila se odbojnom, pa je 5 godina čekala na komerc. eksploataciju. Više uspjeha ima suptilnim Uspomenama iz Francuske (Souvenirs d’en France, 1975), kronikom (35 godina) građanske obitelji u atmosferi rastuće tjeskobe, sa središnjim likom žene koja je od pralje postala vlasnica velikog poduzeća (J. Moreau), te pod svaku cijenu želi sačuvati i reproducirati obrasce moći »solidne« i poslovne buržoaske obitelji. Krim. film Barocco (1976), pod utjecajem am. film noira, pokazuje reference na djela F. Langa i A. Hitchcocka (u gl. ulogama franc. zvijezde I. Adjani i G. Depardieu); tom se žanru vraća i Mjestom zločina (Le lieu de crime, 1986) sa C. Deneuve, V. Lanouxom i D. Darrieux. Pretencioznom biografijom engl. književnici Sestre Brontë (Les soeurs Brontë, 1979) nije polučio očekivani uspjeh, koji mu donose morbidne ljubavne priče Hotel »Des Amériques« (Hôtel des Amériques, 1981) i Sastanak (Rendez-vous, 1985, nagrada za režiju u Cannesu), potonja i s motivom nadrealnoga. Povremeno djeluje i kao scenarist za dr. redatelje.

Ostali igr. filmovi: La Matiouette (La Matiouette, ou l’Arrière-Paris, 1983); Nevini (Les innocents, 1987).

Pe. K.


Citiranje:
TÉCHINÉ, André. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 25.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5138>.

kratice i simboli