LZMK

Filmska enciklopedija

STRASBERG, Susan Filmska traka traži dalje ...

STRASBERG, Susan, am. glumica (New York, 22. V 1938). Kći kaz. pedagoga i osnivača → Actors’ Studija Leeja S. i glumice P. Miller. Kaz. glumica od 14. godine, nikad nije polazila očevu glum. školu. Prvi broadwayski uspjeh ostvaruje 1955. naslovnom ulogom u Dnevniku Anne Frank, a iste godine debitira i na filmu (Paučina V. Minnellija). Velik uspjeh ostvaruje već prvom gl. ulogom djevojke koja uspjeh u kazalištu pretpostavlja privatnom životu u Njenoj jedinoj ljubavi (1957) S. Lumeta, dok je za ulogu logorašice u talijansko-jugosl. koprodukciji Kapo (1960) G. Pontecorva nagrađena na festivalu u Mar del Plati. Poč. 60-ih godina nastupa u još nekoliko evr. filmova, a po povratku u SAD prihvaća uglavnom gl. uloge u niskobudžetnim filmovima ili igra u čisto komerc. produkcijama. Do 1989. glumila je u oko 25 filmova. Od 70-ih godina težište je njena rada na televiziji i glum. pedagogiji.

Ostale važnije uloge: Piknik (J. Logan, 1956); Krik straha (S. Holt, 1961); Avanture mladog čovjeka (M. Ritt, 1962); Putovanje (R. Corman, 1967); Psych-Out (R. Rush, 1968); Sicilijanska braća (M. Ritt, 1968); Slatki lovci (R. Guerra, 1969); Tobogan smrti (J. Goldstone, 1976); U počast zrelijih žena (G. Kaczender, 1978); Snaga »Delta« (M. Golan, 1986).

B. Vid.


Citiranje:
STRASBERG, Susan. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 17.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4964>.

kratice i simboli