LZMK

Filmska enciklopedija

SOAP OPERA Filmska traka traži dalje ...

SOAP OPERA (engl. sapunska opera), am. naziv za radio- i tv-serije obiteljske tematike; nastao je zbog toga jer su sponzori tih serija većinom bili proizvođači sapuna i deterdženata koji su i tako nastojali privlačiti kupce (osobito domaćice). Budući da su takve serije uglavnom bile krajnje sentimentalne i melodramske, naziv se postupno počeo — uglavnom s posprdnom konotacijom — upotrebljavati i u svezi sa sl. filmovima (kao i weepie ili tearjerker /engl. koji tjera na plač, suze/).

Red.


Citiranje:
SOAP OPERA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 29.7.2021. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4830>.

kratice i simboli