LZMK

Filmska enciklopedija

SHEHU, Hadi Filmska traka traži dalje ...

SHEHU, Hadi, film., kaz. i tv-glumac (Đakovica, 15. II 1949). U kazalištu glumi već kao učenik. God. 1973. završava odsjek glume na Višoj pedagoškoj školi u Prištini i ulazi u angažman u đakovičko kazalište (čiji je i danas član). Gl. i veće sporedne uloge glumio je u filmovima snimljenim na Kosovu: Kad proljeće kasni (1979) i Bijeli tragovi (1980) E. Kryeziua, te Vjetar i hrast (1979) i Nabujala rijeka (1983) B. Sahatçiua. Nastupa i na televiziji (npr. tv-drama Epoha pred sudom E. Kryeziua).

Am. S.


Citiranje:
SHEHU, Hadi. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 13.8.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4735>.

kratice i simboli