LZMK

Filmska enciklopedija

BÉRARD, Christian Filmska traka traži dalje ...

BÉRARD, Christian, franc. slikar, kaz. kostimograf te kaz. i film. scenograf (Pariz, 20. VIII 1902 — Pariz, 13. II 1949). Renomiran slikar i jedan od najpoznatijih francuskih kaz. scenografa, cijenjen kao dekorater po vokaciji i scenograf iznimne invencije, pa je na tom planu vrlo značajan za franc, kazalište 1935—49; surađivao je sa L. Jouvetom, J.-L. Barraultom i J. Cocteauom, a suradnja s potonjim dovodi ga na film. Uskoro se potvrđuje kao nadahnut i maštovit suradnik bizarnog Cocteaua, nastojeći pronaći vizualni ekvivalent njegova pjesničkog iskustva i stiliziranog svijeta. Bérardove scenografije se — posebice u filmu Ljepotica i zvijer (1946) — ukazuju kao ravnopravan pandan redateljevu udjelu. S dr. redateljima B. ne nalazi jednako suglasje, pa kraća suradnja sa M. Carnéom i A. Kordom ne donosi ploda, te tako Cocteau ostaje zaštitnim znakom Bérardova film. djelovanja.

Ostali filmovi: Dvoglavi orao (J. Cocteau, 1948, u suradnji sa G. Wakhévitchem); Strašni roditelji (J. Cocteau, 1948).

D. Žč.


Citiranje:
BÉRARD, Christian. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 8.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=471>.

kratice i simboli