LZMK

Filmska enciklopedija

BENTON, Robert Filmska traka traži dalje ...

BENTON, Robert, am. scenarist i redatelj (Waxahachie, Texas, 29. IX 1932). Studirao povijest umjetnosti na univerzitetu Columbia; isprva radi kao dizajner magazina »Esquire«, u kojem počinje suradnju s jednim od urednika — Davidom Newmanom; zajedno pišu libreto za musical Ptica li je, avion li je ... to je Superman (It's a Bird... It's a Plane... It's Superman). Kao scenaristi debitiraju jednim od najistaknutijih filmova s kraja 60-ih godina, Bonnie i Clyde (A. Penn, 1967); svoj rad popratili su odužom studijom u kojoj se obrazlaže koncepcija filma i duh »nove sentimentalnosti«. Slijede filmovi kojima učvršćuju ugled jednoga od najperspektivnijih am. scenarističkih tandema — Bio jednom jedan pokvarenjak (J. L. Mankiewicz, 1969), Što te tata pušta samu? (P. Bogdanovich, 1971, u suradnji sa B. Henryjem), a zatim počinju samostalno režirati, B. sa znatno većim uspjehom (u Newmanovom prvijencu Besparica, 1974, B. je bio koscenarist). Svoj prvi film B. režira 1971: Loše društvo (Bad Company) djelo je u kojem spaja »novu sentimentalnost« s tendencijama »novog vesterna«. Slijedi film Mačka je vidjela ubojicu (The Late Show, 1977, producent R. Altman), jedan od najinventivnijih pokušaja oživljavanja paradigmi film noira; nakon te nostalgične priče o ostarjelom privatnom detektivu (A. Carney) koji traga za ubojicama starog prijatelja, slijedi Bentonov komerc. i oficijelni trijumf (5 Oscara) Kramer protiv Kramera (Kramer vs. Kramer, 1979), priča o problemima suvremenoga obiteljskog života i brige za djecu; film pokušava, na odviše shematičan način, reafirmirati obrasce u am. filmu gotovo zamrle melodrame.

Ostali filmovi: Mir noći/Ubod nožem (Still of the Night, 1982); Mjesto u srcu (Places in the Heart, 1984).

N. Paj.


Citiranje:
BENTON, Robert. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 8.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=468>.

kratice i simboli