LZMK

Filmska enciklopedija

SCHWOB, René Filmska traka traži dalje ...

SCHWOB, René, franc. pisac i teoretičar filma. Polazi od stavova → R. Canuda, smatrajući da je film igra svjetlosnih oblika i sredstvo za slikanje nevidljive dimenzije ljudske stvarnosti, i → G. Dulac, naglašavajući suvišnost sižea u film. tvorevini i primarnu ulogu ritma, te tako dovodi do krajnjih, skoro mističnih konzekvenci ideju → vizualizma o pokretu kao univerzalnom principu utjelovljenom u pojedinačnome. Film proglašavaoruđem psihoanalitičkog prodiranja u psihu čovjeka, jer nas on »vodi do sâmih korijena postojanja, do točke u kojoj se dodiruju naše najintimnije biće, ono koje najmanje poznajemo, i biće koje uobražavamo da smo«, ponavljajući na taj način skoro doslovno J. Epsteina. Postoji jedna stvarnost prema kojoj je ova koju mi poznajemo samo ruho, a film u prividu stvari otkriva metafizičku spoznaju bića posredstvom ritmova oblika (Tiha melodija —Une mélodie silencieuse, 1929).

Du. S.


Citiranje:
SCHWOB, René. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 12.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4662>.

kratice i simboli