LZMK

Filmska enciklopedija

BENJAMIN, Walter Filmska traka traži dalje ...

BENJAMIN, Walter, njem. filozof i teoretičar (Berlin, 15. VII 1892 — španjolsko-franc. granica, 26. IX 1940). Studirao filozofiju u Berlinu i Freiburgu; doktorirao u Bernu. Marksist, aktivan u evr. ljevičarskom pokretu, 1934. emigrira u Francusku, gdje djeluje u frankfurtskom Institutu za sociološka istraživanja koji se preselio u Pariz. Nakon sloma Francuske, progonjen od Gestapoa, izvršio samoubojstvo. U poznatom radu Umjetničko djelo u doba svoje tehničke reproduktivnosti (Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, 1936) tvrdi da mogućnosti reproduciranja koje nude fotografija i film poništavaju tradicionalistički stav u estetici o neponovljivosti umj. djela, jer ga »mehanička reproduktivnost prvi put u povijesti oslobađa ... od njegova postojanja u okviru ritualnoga«: ono gubi »auru« i postaje pristupačno najširoj publici. Smatra da dosadašnja teorija griješi što na film primjenjuje tradic. estetska mjerila, umjesto da shvati kako film donosi radikalnu promjenu same estetike.

Du. S.


Citiranje:
BENJAMIN, Walter. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 8.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=460>.

kratice i simboli