LZMK

Filmska enciklopedija

SASLAVSKY, Luis Filmska traka traži dalje ...

SASLAVSKY, Luis, arg. redatelj (Santa Fé, 24. IV 1908). Iz bogate obitelji, napušta studij i bavi se slikarstvom, potom književnošću i film. kritikom. Poč. 30-ih godina po novinarskom zadatku odlazi u Hollywood, gdje i ostaje kao asistent redatelja. Po povratku u domovinu uključuje se u arg. kinematografiju kao jedan od rijetkih školovanih redatelja (Zločin u 3 sata — Crimen a las tres, 1935). Rafinirana likovnost i realist. dimenzija njegovih melodrama (npr. Bijeg — La fuga, 1937) donosi mu vrlo povoljne kritike, ali ne i komerc. uspjeh; to doživljuje i sa 2 od ponajboljih arg. filmova 40-ih godina: komedijom običajâ Priča jedne noći (Historia de una noche, 1941) i folklorističkom komedijom Vidalita (1949). Na veći odziv publike nailaze tek njegovi muz. filmovi s arg. zvijezdom L. Lamarque (npr. Zatvorena vrata — Puerta cerrada, 1939; Kuća uspomenâ — La casa del recuerdo, 1940; Pepeo u vjetru — Cenizas al viento, 1942). Po dolasku na vlast generala J. Peróna mora emigrirati, pa otada uspješno radi u Španjolskoj (npr. pustolovna Crna kruna — La corona negra, 1952) i Francuskoj (npr. drama Snijeg je bio prljav — La neige était sale, 1952, i policijski film Vučice — Les louves, 1957). Po povratku u Argentinu (1963) režira još samo 2 filma; povlači se već 1965.

Ostali važniji filmovi: Pomrčina sunca (Eclipse de sol, 1943); Fantomska dama (La dama duende, 1944); Priča o zloj ženi (Historia de una mala mujer, 1948); Prvi svibanj (Premier mai, 1958); Mjesečina na balkonu (Tablao de la luna, 1962); Štakori (Las ratas, 1963).

Mi. Šr.


Citiranje:
SASLAVSKY, Luis. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 17.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4595>.

kratice i simboli