LZMK

Filmska enciklopedija

SALTER, Hans J. Filmska traka traži dalje ...

SALTER, Hans J., am. skladatelj i dirigent austr. podrijetla (Beč, 14. I 1896). Diplomirao kompoziciju u Beču. Bio je muz. direktor bečkeVolksoper, potom berlinske Staatsoper. Filmom se bavi od 1929. kao dirigent i skladatelj kompanije UFA (npr. Pravi Jakob, 1931, te Gospođa ne želi djecu, 1933, H. Steinhoffa /sa B.Kaperom/). U SAD od 1937, skladatelj je i glazb. voditelj brojnih hollywoodskih filmova (kasnije i na televiziji), osobito se ističući partiturama (prožetim tradic. ugođajem) za nisko- i visokobudžetne vesterne, kao i dr. akcione filmove. Više godina bio je muz. direktor kompanije Universal.

Važniji am. filmovi: Pljačkaši (R. Enright, 1942); Sestra njegovog sluge (F. Borzage, 1943); Božićni blagdani (R. Siodmak, 1944); Žena-fantom (R. Siodmak, 1944); Grimizna ulica (F. Lang, 1946); Veličanstvena lutka (F. Borzage, 1946); Trenutak lakoumnosti (M. Ophüls, 1949); Grmljavina na brdu (D. Sirk, 1951); Na okuci rijeke (A. Mann, 1952); Ljudska džungla (J. M. Newman, 1954); Znak poganina (D. Sirk, 1954, sa F. Skinnerom); Wichita (J. Tourneur, 1955); Udaljeni horizonti (R. Maté, 1955); Čovjek bez zvijezde (K. Vidor, 1955); Jesensko lišće (R. Aldrich, 1956); Kad dođe septembar (R. Mulligan, 1961); Hitler (S. Heisler, 1962).

Ni. Š.


Citiranje:
SALTER, Hans J.. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 27.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4569>.

kratice i simboli