LZMK

Filmska enciklopedija

SALCE, Luciano Filmska traka traži dalje ...

SALCE, Luciano, tal. redatelj i glumac (Rim, 25. IX 1922 — Rim, 17. XII 1989). Diplomirao na Nacionalnoj akademiji dramskih umjetnosti u Rimu 1947. Iskazujući neuobičajen nemir, koji ga vodi u različita stvaralačka područja, režira kaz. predstave i glumi u klas. repertoaru u Italiji, nastupa u kabareu u Parizu, a u São Paulu se bavi pedagoškim radom (u Brazilu 1953. i režira svoj prvi film). U Italiji kao redatelj debitira 1960 (Herkulove pilule — Le pillole d'Ercole). U središtu je njegova red. zanimanja društv. komedija s jakom satiričkom notom, koja nerijetko prelazi u grotesku i karikaturalnu karakterizaciju likova. Najboljim njegovim ostvarenjima smatraju se 3 filma sa U. Tognazzijem u gl. ulogama: Federalni (Il federale, 1961), Luda želja (La voglia matta, 1962) te posebno »antibračni« Sati ljubavi (Le ore dell'amore, 1963), u kojima prevladava gorki humor na račun suvremenoga tal. društva, osobito odnosa spolova u bračnim i izvanbračnim zajednicama. Sedamdesetih godina ostvario je velike komerc. uspjehe komedijama Tko ste vi, Fantozzi? (Fantozzi, 1975) sa P. Villaggiom i Patka u narančinom soku (Annatra all'arancia, 1976) s tandemom M. Vitti/U. Tognazzi. Od rijetkih projekata izvan žanra komedije izdvaja se spektakularni biografski U sjeni inkvizicije (El Greco, 1966). Usporedno razvija i glum. karijeru (osobito u komerc. filmovima).

Ostali važniji filmovi (kao redatelj): Visoka škola nevjere (epizoda u omnibusu, 1964); Danas, sutra, prekosutra (epizoda u omnibusu, 1965); Slalom (1965); Kako sam naučio voljeti žene (Come imparai ad amare le donne, 1966); Oženio sam te iz radosti (Ti ho sposato per allegria, 1967); Crna ovca (Pecora nera, 1968); Dovoljno je pogledati je (Basta guardarla, 1970); Ja i on (Io e lui, 1973); Predsjednica (La presidentessa, 1976); Belpaese... muko moja! (Il... belpaese, 1977).

D. Šva.


Citiranje:
SALCE, Luciano. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 27.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4567>.

kratice i simboli