LZMK

Filmska enciklopedija

SAHATÇIU, Besim Filmska traka traži dalje ...

SAHATÇIU, Besim, film. i tv-redatelj (Peć, 2. X 1935). Prekida studij svjetske književnosti u Beogradu i upisuje kaz. režiju na Akademiji za kazalište, film i televiziju u Zagrebu. Nakon diplome (1971) zapošljava se na Televiziji Priština (gdje radi i danas). Dokum. filmom bavi se od 1976; najveći uspjeh ostvaruje filmom 117 (1977 /Grand Prix na festivalu u Beogradu 1978/), o alb. porodici na Kosovu sa 117 članova (od toga oko 40 djece-učenika), čiji otac nije u stanju popamtiti sva njihova imena. Njegov prvi igr. film Vetar i hrast (Era dhe lisi, 1979) po motivima romana S. Hasanija priča je o zaslužnom borcu NOB-e (A. Shala) koji nakon rata proživljuje vrijeme Informbiroa i razne dr. devijacije u jugosl. društvu. Idući igr. projekt Nabujala rijeka (Përroi vërshues, 1983), s radnjom u rudarskom kombinatu i tematikom afirmiranja samoupravljanja, usredotočen je na lik direktora (I. Begolli) koji se zauzima za radnička prava. Sahatçiuov igr. film Prelaz preko planine (Tre vetë kapërcejnë malin) iz 1980. nikada nije javno prikazan.

Am. S.


Citiranje:
SAHATÇIU, Besim. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 27.3.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4558>.

kratice i simboli