LZMK

Filmska enciklopedija

REPER-TON Filmska traka traži dalje ...

REPER-TON, zvuk registriran u prvom redu na magn. vrpci, koji u toku rada na filmu zamjenjuje budući definitivni ton. U filmu slika se snimanjem trajno registrira na film. vrpcu. Za zvuk, međutim, to pravilo ne vrijedi, jer okolnosti za trajnu registraciju zvuka (dijaloga, glazbe, šumova) često — zbog akustičkih razloga — nisu povoljne. Zbog toga se uz sliku naknadno registriraju odgovarajući zvukovi u posebnim ton. studijima. Međutim, rad na svim fazama filma (osobito u montaži) znatno je olakšan ako se obradba slikovnog materijala obavlja uz zvuk koji je — makar privremeno — registriran zajedno sa slikom, dok se ne obavi definitivna ton. obradba film. slikovnog materijala u odgovarajućim akustičkim prostorima (ton. studijima). Uobičajeno je da se definitivna zv. obradba filma izvodi tek nakon slikovne obradbe, tj. montaže snimljenog materijala; kod takve zv. obradbe ne koristi se reper-ton.

V. Sm.


Citiranje:
REPER-TON. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4384>.

kratice i simboli