LZMK

Filmska enciklopedija

RELJA, Mate Filmska traka traži dalje ...

RELJA, Mate, redatelj (Šibenik, 29. VIII 1922). Diplomirao književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Umj. karijeru otpočinje 1944. u partizanima — kao glumac u kaz. družini okružnog NOO Šibenika, kasnije u šibenskom kazalištu. Na filmu od 1948. kao asistent pa pomoćnik redatelja u Jadran filmu u Zagrebu; surađuje na svim igr. filmovima F. Hanžekovića, kao i sa V. Stojanovićem, M. Štrpcem, V. Mimicom i O. Lipskim. Prvi dokum. film Stop režira 1958, a prvi igrani Kota 905 — 1960; tom akcionom pričom o uništavanju — nakon rata — grupe skrivenih subverzivnih domaćih izdajica postiže zapažen uspjeh. Ponavlja ga lirskim filmom iz rata Opasni put (1963), o djeci koja iz logora u Šleziji bježe kući u Sloveniju, za koji je nagrađen Zlatnim lavom za dječji film na festivalu u Veneciji. Nakon duže stranke 1976. režira film za djecu Vlak u snijegu po poznatom romanu M. Lovraka, za koji je nagrađen rep. Nagradom »Vladimir Nazor« (godišnjom). Sedamdesetih i 80-ih godina bio je direktor proizvodnje, dramaturg te redatelj (oko 30 naslova) element-filmova zagrebačke Filmoteke 16. Radio je i za televiziju (u dječjemu i omladinskom programu). Dobitnik je i Nagrade »Vladimir Nazor« za životno djelo (1982).

Ostali važniji dokum. filmovi: Sve o nafti (1961); Rijeka, luka Srednje Evrope (1963); Stare slave djedovina (1966); Kroz šibenske tisne kale (1968); Bez alata nema zanata (1980); U podne (1987).

Mi. Bog.


Citiranje:
RELJA, Mate. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 12.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4373>.

kratice i simboli